STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-11-06
IRDN /IRDN Index 254,48
sIRDN /sIRDN Index 295,36
offIRDN / offIRDN Index 188,22
IRDN24 /Base 255,65
IRDN8.22 /Peak 296,06
IRDN23.7 / Offpeak 188,32
TGe24 248,91
TGeBase 254,52
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 81 294,40
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 526 928,70

Źródło: Giełda Energii SA