ING Bank Śląski miał 378,8 mln zł zysku netto, 134,1 mld zł aktywów w III kw.Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 378,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 375,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 961,2 mln zł wobec 868,9 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 316,5 mln zł wobec 309,9 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 134,1 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 122,29 mld zł na koniec III kw. 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 1 073,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 036,3 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 073,7 mln zł wobec 1 036,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na koniec września br. wyniósł 15,24% wobec 16,71% rok wcześniej. Wskaźnik ROE wyniósł odpowiednio: 12,1% wobec 11,8%, a ROA - odpowiednio: 1,1% wobec 1,1%.

Marża odsetkowa wyniosła 2,94% wobec 2,93% kwartał wcześniej i 2,85% rok wcześniej.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł w tych okresach odpowiednio: 45,5% wobec 45,4%.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)