"Zamówienie obejmuje uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji składającego się z 500 rowerów, w tym, zgodnie z ofertą NB Poznań, 30 rowerów elektrycznych oraz rozbudowę systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy" - podano w komunikacie.

"Zamawiającemu, w ramach prawa opcji, przysługiwać będzie prawo do zwiększenia liczby rowerów o maksymalnie 500 sztuk lub zmniejszenia liczby rowerów o 20 proc. rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach" - dodano.

Uruchomienie systemu ma nastąpić do 1 marca 2019 roku.

Oferta NB Poznań była jedyną złożoną w postępowaniu. (PAP Biznes)