Wcześniej grupa oczekiwała, że wydatki na reklamę w Polsce wzrosną w 2018 roku o 3,5-5,5 proc. (prognozę podwyższono w sierpniu z 2-4 proc. wzrostu pierwotnie).

Podwyższono prognozy wydatków w prawie wszystkich segmentach: na reklamę telewizyjną, internetową, radiową, zewnętrzną oraz na reklamę w dziennikach i kinach.

"Spółka zmieniła swoje szacunki odnośnie dynamiki wzrostu wartości wydatków na reklamę we wszystkich segmentach rynku reklamy poza czasopismami. Największy wpływ na zmianę szacunku wydatków na reklamę miała zmiana wartości wydatków na reklamę w telewizji oraz w internecie od stycznia do września 2018 r. i szacunek jej wzrostu w czwartym kwartale 2018 r." - podano w raporcie.

"Do wzrostu szacunku wydatków na reklamę przyczynił się również wyższy niż pierwotnie szacowany wzrost wydatków na reklamę w radiu oraz reklamie zewnętrznej w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Niższy niż pierwotnie zakładany przez spółkę był również spadek wydatków na reklamę w dziennikach w analizowanym okresie" - dodano.

Jak poinformowała Agora, rynek reklamy w Polsce wzrósł w trzecim kwartale 2018 r. o 7,5 proc. Reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług około 2 mld zł. Łącznie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrosła o prawie 8,5 proc. do kwoty około 6,7 mld zł.

Poniżej aktualna oraz poprzednia prognoza wzrostu rynku reklamy w podziale na segmenty:

(proc.) nowa prognoza poprzednio
WYDATKI OGÓŁEM: 6 - 8 3,5 - 5,5
TV 6 - 8 4 - 6
internet 9 - 12 7 - 10
czasopisma (-8) - (6) (-8) - (-6)
radio 4 - 6 3-5
reklama zewnętrzna 4 - 6 1 - 3
dzienniki (-9) - (-7) (-10) - (-9)
kino 4 - 6 0 - 2

(PAP Biznes)