"Dobre wyniki Rottneros w połączeniu z korzystniejszym mixem produktowym oraz podwyżką cen w segmencie papieru, przyczyniły się do osiągnięcia dobrych wyników, pomimo trudnych warunków rynkowych" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Per Skoglund.

"Dalsze podwyżki cen papieru są wdrażane w czwartym kwartale, pracujemy nad odbudową marż" - dodał.

Jak wynika z komunikatu, produkcja papieru w trzecim kwartale wyniosła 161 tys. ton, podobnie jak w ubiegłym roku.

Przychody w trzecim kwartale wyniosły 812,4 mln zł, EBITDA 82,5 mln zł, EBIT wyniósł 59,5 mln zł.

"W związku z rekordowymi cenami celulozy i wynikającą z tego koniecznością podwyżki cen papieru graficznego, europejski popyt i wolumen sprzedaży papieru graficznego znacznie spadł w drugim i trzecim kwartale. Zostało to jednak zrekompensowane przez grupę zwiększonym udziałem w rynku i sprzedażą na rynku północnoamerykańskim" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że kontynuuje wdrażanie długoterminowej strategii.

Zatwierdzona w marcu przez zarząd Arctic Paper strategia zakłada poprawę rentowności, w tym docelowego poziomu EBIT w wysokości 10 proc., najpóźniej w 2022 r. Strategia zakłada koncentrację na produktach specjalistycznych i produktach premium, nowych produktach i gramaturach, optymalizacji procesów w celu obniżenia kosztów oraz zrównoważonej działalności opartej na produktach nadających się do recyklingu i materiałach odnawialnych.

Grupę Arctic Paper tworzą Arctic Paper(spółka matka), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper posiada 51 proc. udziałów.

Poniżej tabela z wynikami Arctic Paper i ich porównaniem do konsensusu PAP:

Dane w mln zł.

3Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr
Przychody 812,4 831,3 -2,3% 10,4% 2,5% 2378,0 7,5%
EBITDA 82,5 75,4 9,4% 16,5% 23,6% 220,5 4,6%
EBIT 59,5 51,4 15,8% 37,4% 30,9% 152,2 17,0%
zysk netto j.d. 25,3 18,5 36,8% 29,7% 522% 45,2 -11,4%
marża EBITDA 10,2% 9,1% 1,07 0,53 1,73 9,27% -0,26
marża EBIT 7,3% 6,2% 1,14 1,44 1,59 6,40% 0,52
marża netto 3,1% 2,2% 0,89 0,46 2,60 1,90% -0,40

(PAP Biznes)