"Do Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju dołącza Pan Bartosz Marczuk. Jest to wzmocnienie naszej spółki w przededniu realizacji jednego z największych programów społecznych ostatnich lat, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jego wdrożenie to ogromne wyzwanie organizacyjne – przed PFR ustawodawca postawił zadanie zbudowania ewidencji wpłat dla ponad 11,5 miliona pracowników, systemu rozliczeń i dopłat oraz budowę portalu informacyjnego PPK" – wskazał cytowany w materiałach zamieszczonych na stronie PFR prezes zarządu Paweł Borys.

Poinformował, że nowy wiceprezes zarządu będzie nadzorował pion odpowiedzialny za te elementy programu. "Jestem przekonany, że doświadczenie pana Marczuka w zakresie znajomości systemu emerytalnego i realizacji dużych programów społecznych zaowocuje sprawnym uruchomieniem systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych" – stwierdził.

Siódmego listopada szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska poinformowała, że odpowiadający w resorcie za sprawy rodziny Bartosz Marczuk złożył rezygnację ze stanowiska z powodu innych planów zawodowych. Zadeklarowała, że "gdyby tylko chciał wrócić do ministerstwa, będą takie możliwości". Zapowiedziała, że obowiązki Marczuka będą rozdzielone między innych wiceministrów. W MRPiPS jest jeszcze ich jeszcze czworo: Stanisław Szwed, Krzysztof Michałkiewicz, Marcin Zieleniecki i Elżbieta Bojanowska.

Marczuk w MRPiPS odpowiadał m.in. za sprawy rodziny. Był współtwórcą Rządowego Programu Polityki Rodzinnej 2006-2007 i społecznym doradcą ministra pracy i polityki społecznej. Bartosz Marczuk jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich Ekonomia Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Ukończył także podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego. Przed objęciem stanowiska wiceministra był od marca 2015 r. zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Wprost". Wcześniej pracował m.in. w "Rzeczpospolitej" i w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych Polski Fundusz Rozwoju będzie organizował wdrożenie programu PPK i odpowiadał za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK, a także stworzy dla pracodawców i pracowników specjalny portal internetowy.