"Do zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju dołącza pan Bartosz Marczuk. Jest to wzmocnienie naszej spółki w przededniu realizacji jednego z największych programów społecznych ostatnich lat, czyli pracowniczych planów kapitałowych. Jego wdrożenie to ogromne wyzwanie organizacyjne - przed PFR ustawodawca postawił zadanie zbudowania ewidencji wpłat dla ponad 11,5 mln pracowników, systemu rozliczeń i dopłat oraz budowę portalu informacyjnego PPK. Nowy wiceprezes zarządu będzie nadzorował pion odpowiedzialny za te elementy programu. Jestem przekonany, że doświadczenie pana Marczuka w zakresie znajomości systemu emerytalnego i realizacji dużych programów społecznych zaowocuje sprawnym uruchomieniem systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to jeden z najważniejszych projektów całego zespołu PFR na najbliższe lata" - powiedział prezes Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z ustawą o PPK, Polski Fundusz Rozwoju będzie organizował wdrożenie programu PPK oraz będzie odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK oraz stworzy dla pracodawców i pracowników dedykowany portal internetowy. Portal PPK będzie przyjaznym użytkownikowi miejscem, gdzie będą przedstawione w przystępny sposób wszystkie niezbędne informacje o PPK. Na portalu pracodawcy znajdą informacje o sposobie tworzenia, standardzie dokumentacji oraz instytucjach finansowych dopuszczonych do oferowania PPK. Portal informacyjny będzie prezentował także wyniki finansowe instytucji obsługujących PPK, dane o tym, ilu klientów obsługują, jakie zyski uzyskują dla swoich klientów oraz jakie opłaty pobierają, przypomniano.

Bartosz Marczuk ukończył studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktoranckie z ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Był kierownikiem działu w "Dzienniku Gazecie Prawnej". W latach 2011-2012 był zastępcą redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej". Współtworzył Rządowy Program Polityki Rodzinnej 2006-2007, pełniąc także funkcję społecznego doradcy ministra pracy i polityki społecznej. Od 10 grudnia 2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie społecznego programu 500 Plus. Rezygnację z zajmowanego stanowiska złożył 7 listopada 2018 r.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz PFR Ventures sp. z o.o., oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.