Ustawa o tzw. matczynych emeryturach nie wejdzie w życie od stycznia 2019 roku; realnym i bezpiecznym terminem wydaje się 1 marca – poinformowała w piątek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Program wsparcia dla rodziców ma pomóc tym osobom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie udało się im wypracować najniższej emerytury.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej wskazała na antenie Radia Zet, że "nie ma możliwości, żeby ten projekt wszedł w życie 1 stycznia, tak jak zapowiadano". "Jest przed Stałym Komitetem, przed Radą Ministrów, a jesteśmy w połowie listopada. Na pewno nie zdążymy z całą procedura w Sejmie, Senacie i podpisem prezydenta. Realnym i bezpiecznym terminem wydaje się 1 marca" – powiedziała.

Reklama

Szefowa MRPiPS wskazała, że do projektu zgłoszono bardzo dużo uwag na etapie konsultacji. "Wiele kwestii trzeba było rozstrzygnąć. Czasami procedura opiniowania i konsultacji społecznych trwa dłużej, niż by się to zapowiadało" – dodała.

W projekcie ustawy proponuje się "przyznanie świadczeń osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury".

"Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn losowych podjęli się samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia" – komentowała w przeszłości minister Rafalska.

Według wyliczeń resortu rodziny, programem "Mama 4 plus" może zostać objętych około 85,8 tys. osób. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat oraz ojcowie po osiągnieciu 65 lat.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na długotrwałe odbywanie kary pozbawienia wolności, uniemożliwiającego sprawowanie opieki nad dziećmi.

>>> Czytaj też: Dlaczego wynagrodzenia nie rosną nawet, gdy brakuje pracowników [OPINIA]