Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Wittchen odnotował 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 13,25 mln zł wobec 7,75 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,53 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 53,48 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2018 r. spółka miała 18,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 162,11 mln zł w porównaniu z 129,13 mln zł rok wcześniej.
"Wzrost przychodów w kanale detalicznym wyniósł odpowiednio 20% dla III kwartałów oraz 17% dla samego III kwartału. W III pierwszych kwartałach 2018 roku wzrost przychodów wynikał zarówno ze zwiększenia powierzchni handlowej, wyższej sprzedaży w porównywalnych sklepach detalicznych jak i rozwoju sieci online w kraju i zagranicą. W związku z odmiennie kształtującymi się terminami dostaw w kanale B2B w III kwartale 2018 roku została rozpoznana cześć przychodów z tytułu pierwszej akcji sprzedażowej w sieci handlowej Lidl, które w 2017 roku w całości zostały rozpoznane w IV kwartale" - czytamy w raporcie.
"Rosnąca siła zakupowa, trafny dobór asortymentu oraz sprzyjający kurs USD pozwoliły na realizację wyższej marży brutto na sprzedaży w ciągu III pierwszych kwartałów 2018 roku. Marża brutto w tym okresie wyniosła 58,7% co oznacza, że była o 1,9 pkt proc. wyższa niż w okresie porównywalnym. W samym III kwartale marża brutto była na zbliżonym poziomie w stosunku do tego samego kwartału roku ubiegłego na co wpływ miały z jednej strony wyższe marże realizowane w kanale detalicznym, a z drugiej strony wyższy udział sprzedaży hurtowej charakteryzującej się relatywnie niższymi marżami brutto" - czytamy dalej.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w 2018 roku o 24%, do czego w głównej mierze przyczynił się wzrost kosztów związanych z rozwojem sieci handlowej oraz logistyki, a także inwestycji w reklamę zarówno w kraju jak i zagranicą.
EBITDA grupy za okres III kwartałów 2018 roku wyniosła 27,7 mln zł, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 17,84 mln zł wobec 6,64 mln zł zysku rok wcześniej.
W III kwartale 2018 roku zostały otwarte 3 salony sprzedaży, a powierzchnia handlowa zwiększyła się o 250 m2. Na dzień 30 września 2018 roku powierzchnia handlowa wynosiła 7 651 m2 i 98 punkty sprzedaży (na 30 września 2017 roku (6.368 m2 i 82 punkty sprzedaży), podano także w raporcie.
Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
(ISBnews)