Zysk operacyjny wyniósł 18,01 mln zł wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,79 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 39,04 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 29,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 114,34 mln zł w porównaniu z 111,41 mln zł rok wcześniej.

"Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk EBITDA w okresie 9 miesięcy tego roku wyniósł 32 mln zł, wzrost o 9,5% rok do roku. Grupa PBKM po trzech kwartałach 2018 roku miała 21 mln zł skorygowanego zysku netto, wobec 17,4 mln zł zysku w tym samym okresie roku ubiegłego (wzrost o 21% rok do roku)" - czytamy w komunikacie. 

"Solidne wyniki finansowe oraz operacyjne, które zanotowaliśmy po dziewięciu miesiącach tego roku odzwierciedlają bardzo dobrą kondycję Grupy FamiCord i potwierdzają naszą skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów. Chciałbym zaznaczyć, że bez uwzględniania kosztów działalności R&D, EBITDA z podstawowej działalności operacyjnej w okresie 9 miesięcy 2018 roku wyniosła 34,8 mln zł i jest wyższa o blisko 17% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Rozwój Grupy odbywa się nie tylko organicznie, ale także poprzez przejęcia. We wrześniu sfinalizowaliśmy przejęcie portugalskiego banku komórek macierzystych - spółki Stemlab. Po tej transakcji Grupa FamiCord plasuje się w międzynarodowej czołówce banków komórek macierzystych. Obecnie zajmujemy 5 miejsce wśród 10 największych banków krwi pępowinowej na świecie pod względem liczby przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek" - powiedział prezes Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

Na koniec września 2018 r. Grupa PBKM (Grupa FamiCord), z uwzględnieniem przejętej 24.09.2018r. Grupy Stemlab, przechowywała łącznie w segmentach B2C i B2B ponad 280 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, czyli o 81% więcej w porównaniu do stanu na koniec trzeciego kwartału 2017 roku. W segmencie B2C spółki z Grupy FamiCord przechowywały prawie 227 tys. próbek na koniec trzeciego kwartału br. o 60% więcej w porównaniu do stanu na koniec trzeciego kwartału 2017 roku.

Bez wyników Grupy Stemlab, na koniec trzeciego kwartału w Grupie FamiCord przechowywanych było w segmentach B2B i B2C łącznie około 176 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (wzrost o 13,5% w stosunku do stanu na koniec 3Q 2017), a w segmencie B2C było przechowywanych 163 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (wzrost o 14,4% wobec stanu na koniec 3Q 2017).

W samym trzecim kwartale 2018 roku PBKM pozyskał 5724 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, wobec 5487 w trzecim kwartale 2017 roku, co oznacza wzrost o 4,3% rok do roku.

"W liczbie pozyskanych nowych próbek w trzecim kwartale nie uwzględnialiśmy jeszcze wyników z Grupy Stemlab, której przejęcie miało miejsce pod koniec września. W raporcie o nowych próbkach pozyskanych przez Grupę FamiCord w czwartym kwartale podamy dane z uwzględnieniem wyników Stemlab. Nasza pozycja w Europie znacząco umocniła się, szacujemy, że ponad 28% próbek krwi pępowinowej lub tkanek pobieranych w ramach bankowania rodzinnego w całej Europie jest przetwarzane w naszych laboratoriach"- powiedział  także prezes. 

"Obecnie jesteśmy na dobrej drodze do realizacji kolejnych akwizycji. Jednym z priorytetów strategii rozwoju Grupy PBKM w Europie jest konsolidacja rynku rodzinnego bankowania krwi. Chcemy wykorzystać sprzyjające warunki do przejęć w Europie, gdzie rynek jest rozdrobniony i obecnie działa około 100 niepowiązanych kapitałowo banków komórek macierzystych. Biorąc pod uwagę postępujące procesy konsolidacyjne na świecie i zainteresowanie dużych graczy rynkiem europejskim, widzimy teraz dużą szansę na umocnienie pozycji Grupy FamiCord poprzez kolejne akwizycje. Obserwujemy kilkanaście potencjalnych podmiotów, których przejęcie rozważamy. Ich szacowana łączna wycena wynosi około 25 mln Euro. W perspektywie kilkunastu miesięcy rozważmy akwizycję tych podmiotów, które mają największy potencjał w osiągnięciu szybkich synergii rynkowych i finansowych z Grupą FamiCord" - dodał prezes. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 17 mln zł wobec 18,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)