Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Tower Investments podjął decyzję o odwołaniu prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2018 w wysokości 19,43 mln zł, przekazanej do publicznej wiadomości 19 czerwca 2017 r., podała spółka.
"Decyzja zarządu o odwołaniu prognozy spowodowana jest następującymi czynnikami:
- wydłużony termin decyzyjny u kluczowych klientów dotyczący akceptacji wskazanych przez spółkę lokalizacji;
- rezygnacja z realizacji części projektów zaplanowanych na 2018 r., między innymi z uwagi na istotny wzrost kosztów realizacji;
- przedłużające się procedury administracyjne związane z wydaniem pozwoleń na budowę dla niektórych inwestycji zaplanowanych na 2018 r. i co za tym idzie, przeniesienie planowanej realizacji projektów na lata 2019-2020" - czytamy w komunikacie.
Zarząd spółki w związku z wyżej przedstawioną sytuacją oraz uwzględniając prawdopodobieństwo braku realizacji wcześniej założonych prognoz przychodów i zyskowności grupy kapitałowej Tower Investments, zdecydował się na odwołanie prognozy na rok obrotowy 2018, podsumowano.
W I-III kw. 2018 r. spółka miała 6,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,26 mln zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 7,33 mln zł.
Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.
(ISBnews)