Wzrost transportu w tym ujęciu odnotowały tylko cztery kraje - oprócz Polski były to: Litwa (+26,2 proc.), Cypr (+17,5 proc.) i Grecja (+15,5 proc.). Z kolei największe spadki odnotowały: Belgia (-13,4 proc.), Czechy (-12 proc.) i Estonia (-7,8 proc.), podano w komunikacie.

"Pod względem proporcji tonokilometrów towarowego transportu drogowego przypadającego na kraje członkowskie UE w 2017 r., Polska miała największy udział (18 proc.), zaś kolejne miejsca zajęły: Niemcy (16 proc.), Hiszpania (12 proc.), Francja (9 proc.), Wielka Brytania (8 proc.) i Włochy (6 proc.). Udział każdego z pozostałych krajów nie przekraczał 4 proc." - czytamy dalej.