"Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki działając na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania nadzoru nad systemem finansowym powołał z dniem 23 listopada 2018 roku Profesora Jacka Jastrzębskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego" - podano w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

>>> Polecamy: Spotkanie Czarneckiego z Chrzanowskim, czyli gdzie afery nie ma, a gdzie jest [OPINIA]

Kim jest nowy przewodniczący KNF?

Jacek Jastrzębski z wykształcenia jest prawnikiem, zajmuje się m.in. prawem handlowym i rynku finansowego. Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych, biegle zna trzy języki.

Jest absolwentem i profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. CIR podało, że ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych.

Jak poinformowało w piątkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, nowy szef KNF ma doświadczenie praktyczne w pracy w sektorze finansowym - w tym kierownicze - oraz posiada znajomość problematyki związanej z trzema podstawowymi segmentami rynku finansowego – sektorem bankowym, ubezpieczeniowym oraz rynkiem kapitałowym.

W latach 2008-2018 był zastępcą dyrektora departamentu prawnego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego. W tym czasie uczestniczył w strategicznych projektach banku, w szczególności transakcji na rynkach kapitałowych (emisja akcji z prawem poboru, emisje instrumentów dłużnych, w tym obligacji na rynkach zagranicznych, obligacji podporządkowanych), fuzji i przejęć (w tym dotyczących podmiotów regulowanych, umów joint-venture, a także w innych transakcjach realizowanych przez Bank (np. gwarancje ochrony kredytowej nierzeczywistej, akredytywy). Koordynował także obsługę prawną działalności banku w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, bankowości międzynarodowej, relacji inwestorskich oraz rozwoju korporacji i nadzoru właścicielskiego.

Od ponad pięciu lat jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

W latach 2007-2008 zatrudniony w Kancelarii Chłopecki, Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp. k. w Warszawie, gdzie świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz klientów kancelarii w zakresie prawa rynku kapitałowego, bankowości inwestycyjnej, działalności maklerskiej. Wcześniej 2004-2007 pracował w Kancelarii Adwokackiej adw. dr Zbigniew Banaszczyk.

W 2017 r. Jastrzębski został ujęty w zestawieniu "Legal 500’s GC Powerlist: Central and Eastern Europe" – liście wyróżniających się prawników w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nowy szef KNF w działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych.

>>> WSZYSTKO O AFERZE KNF

Premier powołuje przewodniczącego KNF na 5-letnią kadencję.

"GW" i "FT" ujawniły 13 listopada, że według miliardera Leszka Czarneckiego, kontrolującego m.in. notowane na GPW Getin Noble Bank i Idea Bank, ówczesny przewodniczący KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian - według "GW" - za około 40 mln zł. Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. UKNF zaprzeczył tym oskarżeniom. Jeszcze tego samego dnia Chrzanowski poinformował PAP, że składa dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Premier Mateusz Morawiecki dymisję przyjął. Pełniącym obowiązki przewodniczącego KNF został Marcin Pachucki.