Kluczowa zmiana dotyczyć miałaby art. 214a ustawy o gospodarce nieruchomościami, obecnie przepis ten stanowi, że można odmówić ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz poprzedniego właściciela gruntu, w rozumieniu art. 7 ust. 1 dekretu Bieruta, ze względu na pięć przesłanek, m.in. przeznaczenie lub wykorzystywanie nieruchomości na cele publiczne czy sprzedaż lub oddanie w używanie wieczyste na rzecz osób trzecich.

Zmiana przewidywałaby dodanie punktu szóstego, który miałby stanowić, że odmówić zwrotu będzie można również z uwagi na zajmowanie lokalu przez lokatora. Oznacza to, że możliwa stałaby się odmowa zwrotu nieruchomości z tego powodu, że w budynku zarządzanym przez miasto zamieszkują ludzie.

Innymi słowy - pisze w czwartek "DGP" - zwroty zamieszkałych kamienic odejdą do lamusa. O ile prezydent Warszawy zechce skorzystać z ustawowo zapisanej możliwości.

Warszawskim urzędnikom pozostało ok. 3,5 tys. spraw dotyczących przekazania nieruchomości. W świetle obowiązujących dziś przepisów, dach nad głową stracić mogłoby kilkadziesiąt tysięcy osób - przypomina gazeta.

>>> Czytaj też: Raport UE: Polska jest największą ofiarą drenażu mózgów w Europie