Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu, od 3 grudnia 2018 r., akcjami spółki Fast Finance z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za trzeci kwartał 2018 r. w terminie określonym przepisami prawa, podała Komisja.
"Zgodnie z § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej 'rozporządzeniem' raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy" - czytamy w komunikacie.
Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.
Fast Finance specjalizuje się w windykacji wierzytelności detalicznych w Polsce. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - początkowo (od 6 maja 2008 r.) na rynku NewConnect, a od 30 marca 2010 na rynku głównym GPW. Fast Finance jest również emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst.
(ISBnews)