Marvipol Development ma przedwstępną umowę sprzedaży PDC Industrial Center 81Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Marvipol Logistics, jednostka zależna Marvipol Development, oraz PG Dutch Holding I B.V., tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 81, zawarły z Savills Investment Management KVG GmbH przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, podał Marvipol Development.

"Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez zbywców na rzecz nabywcy wszystkich udziałów w spółce PDC Industrial Center 81 sp. z o.o., która to spółka jest podmiotem realizującym projekt magazynowy pod nazwą 'Panattoni Park Konotopa II' zlokalizowany w miejscowości Konotopa, w gminie Ożarów Mazowiecki, przy czym transakcja dotyczy:

1) 68 udziałów stanowiących 68% kapitału zakładowego spółki PDC Industrial Center 81 sp. z o.o. należących do Marvipol Logistics S.A.,

2) 32 udziałów stanowiących 32% kapitału zakładowego spółki PDC Industrial Center 81 sp. z o.o. należących do PG Dutch Holding I B.V." - czytamy w komunikacie.

Wstępna cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 2,023 mln euro, co stanowi równowartość ok. 8,661 mln zł i została ustalona w oparciu o wycenę aktywów projektu pomniejszych o zobowiązania na dzień 31 lipca 2018 roku. Wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów zostanie uaktualniona na dzień sprzedaży udziałów w oparciu o wycenę aktywów projektu pomniejszych o zobowiązania na dzień sprzedaży udziałów i może w związku z tym ulec znaczącej zmianie. Wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania grupy kapitałowej Marvipol w realizację projektu. Kwota ta, powiększona o przychody finansowe, po dokonaniu niezbędnych korekt oraz po uwzględnieniu wcześniej rozpoznanego wyniku do dnia 30 września 2018 roku w kwocie 3,5 mln zł, zostanie ujawniona w skonsolidowanym wyniku finansowym Marvipol Development w okresie, w którym nastąpi finalizacja transakcji, podano również.

Termin zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów został wyznaczony najpóźniej na 28 lutego 2019 roku. Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością wystąpienia szeregu okoliczności oraz zdarzeń o charakterze formalnym oraz prawnym.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)