Decyzję przyjęto na posiedzeniu rządu i jest ona oficjalna. Dotychczas były jedynie nieformalne wiadomości o tym, że Bułgaria nie przyłączy się do paktu.

Zgodnie ze środową decyzją podczas głosowania odpowiedniej rezolucji w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przedstawiciel Bułgarii wstrzyma się od głosu.

Na obecnym etapie Sofia stoi na stanowisku, że konieczne jest bardziej efektywne zarządzanie procesami migracyjnymi. Decyzja o nieprzystąpieniu do paktu chroni najlepiej interesy narodowe kraju - napisano w uchwale rządu. Jednocześnie zapewnia ona, że Bułgaria będzie nadal spełniać swoje zobowiązania w dziedzinie obrony praw człowieka i zwiększać kontrolę swoich granic.

Międzynarodowa konferencja w sprawie przyjęcia paktu migracyjnego ONZ odbędzie się w Marrakeszu w Maroku 10 i 11 grudnia.

Wypracowane na forum ONZ porozumienie GCM (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ma być pierwszym dokumentem kompleksowo regulujący międzynarodowe przepływy osób. Nie będzie miało mocy prawnie wiążącej, ma za to upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie. Z podpisania dokumentu wycofały się już m.in. Polska, Austria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Węgry oraz Stany Zjednoczone.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)