Alior Bank zawarł transakcję sekurytyzacji syntetycznej do 1,5 mld zł z EFI, EBIWarszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Alior Bank zawarł umowę umożliwiającą przeprowadzenie sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów biznesowych do wartości 1,5 mld zł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako kontrgwarantem, podał bank. Transakcja zwiększy bufory kapitałowe Banku, podnosząc współczynnik kapitałowy Tier1 o 26 pb przy wykorzystaniu pełnego limitu umowy. Dzięki tej transakcji wzrosną możliwości Alior Banku w zakresie dalszego finansowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

"Poprzez transfer ryzyka kredytowego do EFI, Alior Bank będzie mógł z jeszcze większą skutecznością realizować swoje cele strategiczne. Uwolnione środki zwiększą bezpieczeństwo kapitałowe banku oraz przybliżą nas do osiągnięcia zdolności do wypłacenia dywidendy w roku 2020 (z zysku roku 2019)" - powiedział wiceprezes kierujący pracami zarządu Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

Dzięki wsparciu EBI w ramach tzw. Planu Junckera, transakcja sekurytyzacji przyczyni się także do uruchomienia w Grupie Alior Banku dodatkowych możliwości kredytowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw na korzystniejszych warunkach w postaci obniżonego oprocentowania, podał bank.

"Konstrukcja transakcji jest podzielona na trzy transze, tj. junior, mezzanine i senior, gdzie ryzyko transzy junior pozostaje w Alior Banku, natomiast ryzyko transz mezzanine oraz senior zostaje przeniesione na EFI i EBI" - czytamy w komunikacie.

Jest to pierwsza tego typu transakcja w Polsce przeprowadzana pod reżimem unijnego rozporządzenia CRR (Capital Requirements Regulation), podkreślono również.

"Zamiar przeprowadzenia w tym roku transakcji sekurytyzacyjnej komunikowaliśmy w planie operacjonalizacji strategii jesienią ubiegłego roku. Cieszy nas niezmiernie, iż udało się ją przeprowadzić wspólnie z EFI i EBI w ramach tzw. Planu Junckera, na korzystnych dla banku warunkach. Uwolniony kapitał zostanie wykorzystany na wzrost w kluczowym dla strategii banku segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto transakcja ta przeciera szlaki dla rozważanych przez nas transakcji sekurytyzacyjnych dotyczących portfela leasingowego" - powiedział wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów Filip Gorczyca, cytowany w komunikacie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)