Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza AB Kauno Tiltai, spółki zależnej Trakcji PRKiI, wyraziła zgodę na sprzedaż wszystkich udziałów w spółce UAB Pletros investicijos, w której AB Kauno Tiltai posiada 100% udziałów, podała Trakcja. Minimalna cena sprzedaży udziałów oraz przeniesienia praw i obowiązków została ustalona na łączną kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln euro (tj. ok. 10,7 mln zł).
"Powyższa zgoda upoważnia zarząd AB Kauno Tiltai do przeprowadzenia procedury sprzedaży spółki" - czytamy w komunikacie.
Sprzedaż ww. spółki jest elementem optymalizacji organizacyjnej grupy kapitałowej Trakcja i będzie miała istotny wpływ na strukturę finansowania grupy, w tym zmniejszenie jej stanu zadłużenia, wyjaśniono.
Ponadto sprzedaż nie wpłynie na działalność operacyjną w podstawowych obszarach aktywności Grupy Trakcja, podkreślono także.
Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.
(ISBnews)