Rafalska: Sytuacja FUS jest najlepsza od wielu latWarszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest najlepsza od lat. Wpływają na to m. in. rosnące wynagrodzenia, ale także rozwiązania uszczelniające, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Sytuacja FUS jest najlepsza w ostatnich wielu latach. Pokrycie wypłaty świadczeń emerytalnych jest na poziomie 80% - takiego rezultatu nie było od dawna" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla TVP Info.

"Na to składa się duża liczba pracujących - najwyższa od lat, rosnące wynagrodzenia, ale też działania uszczelniające i zmiany, które wprowadził ZUS, ale też ministerstwo - myślę tu o e-składce, która uszczelniła system, uporządkowała i dzięki temu przychody ze składek w ZUS-ie są na poziomie najwyższym od lat" - dodała minister.

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione.

W rezultacie wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o nie mniej niż o 70 zł brutto. Jednocześnie w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,5 zł brutto.

(ISBnews)