Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła 54,2 tys. ton w XI, wzrost o 7% r: r


Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 54,2 tys. ton w listopadzie 2018 r. i była o 7% wyższa niż przed rokiem, podała spółka, prezentując wstępne dane.
"Wzrost zanotowano w KGHM Polska Miedź S.A. (+9%) oraz Sierra Gorda (+4%), natomiast w KGHM International spadek wyniósł 3%. Poprawa produkcji krajowej dotyczyła produkcji z wsadów własnych, a w Sierra Gorda głównym czynnikiem wzrostu był wyższy wolumen przerobionej rudy. Spadek produkcji miedzi w KGHM International dotyczył Sudbury i wynikał głównie z niskiej zawartości miedzi w eksploatowanej rudzie oraz niższych uzysków miedzi (pozostałe kopalnie KGHM International zwiększyły produkcję w relacji do listopada 2017 r.)" - czytamy w komunikacie.
Produkcja srebra wyniosła 113,7 t, co oznacza wzrost o 43% r/r, głównie w KGHM Polska Miedź S.A., podano także.
"Produkcja TPM wyniosła 15,1 tys. troz. Wzrost o blisko 6% w relacji do listopada 2017 r. zanotowano w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda, przy spadku produkcji w KGHM International ze względu na niższą zawartość złota, platyny i palladu w rudzie eksploatowanej w zagłębiu Sudbury" - czytamy dalej.
Produkcja molibdenu wyniosła 1,4 mln funtów i kształtowała się powyżej poziomu zrealizowanego w listopadzie 2017 r. ze względu na wyższy wolumen przerobu rudy w Sierra Gorda.
"W okresie od stycznia do listopada 2018 r. produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) Grupy KGHM kształtowała się na poziomie zbliżonym do założonego w budżecie. W odniesieniu do produkcji molibdenu budżet nie został zrealizowany ze względu na mniejszy niż planowano przerób i zawartość molibdenu w rudzie eksploatowanej w kopalni Sierra Gorda" - podsumowano w komunikacie.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
(ISBnews)