Grupa PGE zakontraktowała min. 6,3 GW obowiązku mocowego w aukcji na 2023Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Jednostki należące do grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zakontraktowały łącznie nie mniej niż 6 300 MW obowiązku mocowego na rok 2023, podała PGE.

"21 grudnia 2018 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2023 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 6 300 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE. Umowy mocowe zawarte zostały na jeden rok. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale pomiędzy 217,06 a 189,95 PLN/kW/rok i - zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. - zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A." - czytamy w komunikacie.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe, podkreśliła spółka.

"Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2023, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na rok 2021, wynosi nie mniej niż 10 943 MW" - czytamy dalej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały wcześniej, że aukcja główna na rok dostaw 2023 zakończyła się dziś w 8. rundzie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2023 miało sięgnąć 10 708,181 MW.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)