Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 74,69-85,36 mln zł w 2023 r.



Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r., podał Tauron. Według szacunków spółki, Grupy Tauron z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o przedziały ceny zamknięcia aukcji, mogą wynosić w 2023 r. od 74,69 mln zł do 85,36 mln zł.

"Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 189,95 do 217,06 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o powyższe przedziały ceny zamknięcia Aukcji, mogą wynosić w 2023 r. od 74,69 mln zł do 85,36 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ustawą, wstępne wyniki aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w terminie 3 dni roboczych, tj. do 28 grudnia 2018 r., a ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji, podkreślono także.

PSE podały wcześniej, że aukcja główna na rok dostaw 2023 zakończyła się dziś w 8. rundzie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2023 miało sięgnąć 10 708,181 MW.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)