Jak wyjaśnił przedstawiciel komisji, Abdul Aziz Ibrahimi, potrzeba więcej czasu, aby nauczyć członków lokalnych komisji wyborczych obsługiwać system identyfikacji biometrycznej, który ma zapobiegać fałszerstwom, a także by zweryfikować listy osób uprawnionych do głosowania.

Przeprowadzone 20 października wybory parlamentarne - których datę też kilka razy zmieniano - odbyły się z wieloma problemami, m.in. część osób przeszkolonych do obsługi systemu identyfikacji biometrycznej nie stawiła się w komisjach w czasie głosowania, a wielu wyborców nie mogło znaleźć swoich nazwisk na listach uprawnionych go głosowania. Z powodu tych problemów złożono liczne skargi kwestionujące ważność wyborów.

Nowa data wyborów prezydenckich nie została jeszcze ustalona. Będą to czwarte bezpośrednie wybory prezydenckie w historii Afganistanu.(PAP)