"Przedstawiona propozycja waloryzacji nie potrzebuje angażowania dodatkowych środków i zgody Ministerstwa Finansów. Pieniądze znajdują się w ramach rezerwy w kontraktach, a sama procedura usprawnia, ujednolica współpracę na placu budowy oraz wprowadza jednolity system waloryzacyjny" - powiedział PAP Huptyś.

Najbliższe spotkanie ws. waloryzacji kontraktów budowlanych odbędzie się w piątek, 11 stycznia. Pierwsze w tej sprawie odbyło się 3 stycznia tego roku. Wtedy to rada ekspertów - w której uczestniczyli członkowie kierownictwa resortu, przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Głównego Urzędu Statystycznego oraz przedstawiciele środowiska wykonawców kontraktów drogowych i kolejowych - zaproponowała, aby waloryzacja wyniosła do 5 proc. wartości kontraktu.

"Zgodnie z propozycjami, waloryzacja kontraktów będzie comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności" - informowało ministerstwo. "Waloryzacja będzie obliczana na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, publikowanych przez GUS. Te dane posłużą do stworzenia tzw. +koszyków waloryzacyjnych+, odrębnych dla kontraktów kolejowych i drogowych. Wśród wskaźników branych pod uwagę w tworzeniu +koszyków+ znajdą się, m.in. ceny produkcyjne paliwa, stali, kruszywa, średnie wynagrodzenia pracowników branży i inflacja" - podano.

Jak dodano, propozycje dotyczą waloryzacji nowych kontraktów.(PAP)

autor: Mariusz Polit