"W grudniu ub.r. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,8%) oraz rekreacji i kultury (o 0,5%), które podwyższyły ten wskaźnik o 0,18 pkt proc. i 0,04 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu oraz odzieży i obuwia (po 1,4%) obniżyły ten wskaźnik o odpowiednio o 0,13 pkt proc. oraz 0,07 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 1,7%), transportu (o 4%), żywności (o 0,8%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 0,44 pkt proc., 0,35 pkt proc. i 0,19 pkt proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 6,1%) oraz odzieży i obuwia (o 2,7%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,29 pkt proc. i 0,14 pkt proc., podano także.

>>> Czytaj też: Podwyższenie kwoty wolnej? Zobacz, jakie podatkowe manewry ma PiS