Stelmet wykona test na utratę wartości firmy powstałej po nabyciu Grange Fencing


Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Stelmet rozpoczął test na utratę wartości firmy powstałej w wyniku nabycia brytyjskiej spółki zależnej Grange Fencing Ltd, podał Stelmet. Ma to związek ze zmianą uwarunkowań biznesowych prowadzenia działalności na rynku w Wielkiej Brytanii. Ewentualne odpisy aktualizujące wartość aktywów zostaną ujęte w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017/2018.
"Testy na utratę wartości przeprowadza się zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeśli przeprowadzone badanie wykaże potrzebę dokonania zmiany wartości firmy, to będziemy zobowiązani do utworzenia stosownego odpisu" - powiedział członek zarządu Piotr Leszkowicz, cytowany w komunikacie.
Pozycja, której wartość podlega testowi na utratę wartości to tzw. goodwill. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład bilansu, w jego części dotyczącej aktywów trwałych, w pozycji wartość firmy, podano także.
"Badanie wartości Grange Fencing przeprowadzamy w związku ze zmianą uwarunkowań biznesowych prowadzenia działalności na rynku w Wielkiej Brytanii. Nie ma to żadnego wpływu na bieżącą działalność operacyjną brytyjskiej spółki, ani działalność operacyjną całej grupy. Jest to proces księgowy, niepieniężny, którego ew. rezultaty nie wpłyną na wysokość wyniku EBITDA grupy" - dodała członek zarządu Dominika Bieńkowska.
Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)