Wcześniej polskie MSZ podpisało umowę z UNDP i przekazało środki na realizację programu.

„Polska jest zainteresowana rozwojem współpracy transgranicznej z Białorusią, w tym turystyki. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej Polaków odwiedzało Białoruś, a Białorusinów – Polskę” – mówił ambasador RP na Białorusi Artur Michalski podczas ceremonii podpisania umowy między UNDP a białoruskim ministerstwem. Dyplomata dodał, że turystyka sprzyja rozwojowi kontaktów między społeczeństwami.

Projekt przewidziany w umowie ma na celu wspieranie białoruskich firm turystycznych. Jak poinformowało w komunikacie prasowym białoruskie biuro UNDP, w jego ramach pracownicy firm prywatnych będą przechodzić szkolenia z najróżniejszych dziedzin, m.in. w zakresie kampanii informacyjnych i marketingowych poza granicami Białorusi.

Ich celem ma być między innymi promowanie głównych atutów turystycznych Białorusi – niezwykłej przyrody oraz dziedzictwa historycznego.

Autorzy programu liczą, że efektem jego realizacji będzie również powstanie nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym Białorusi.

„Około 86 proc. dostawców usług turystycznych na Białorusi to firmy prywatne. Zatrudniają one 82 proc. pracowników tej branży” – podało biuro UNDP.

W 2018 r. białoruskie władze wydłużyły do 30 dni możliwość bezwizowego pobytu na terenie całego kraju dla osób, które przybywają do kraju przez lotnisko międzynarodowe w Mińsku.

Oprócz tego pięciodniowy tryb bezwizowy (na podstawie specjalnych voucherów wydawanych przez firmy turystyczne) działa w niektórych regionach przygranicznych na zachodzie kraju – w Brześciu, Grodnie, Puszczy Białowieskiej i na Kanale Augustowskim.

W 2018 r. Białoruś odwiedziło 4,7 mln turystów. Dochody z turystyki stanowiły 6 proc. PKB kraju w 2017 r.

Jednym z głównych zadań stojących przed białoruskim sektorem turystycznym jest rozwój infrastruktury.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)