Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - TIM rozpoczął procedurę zniesienia dematerializacji akcji spółki w 100% zależnej - Rotopino.pl - i wycofania jej akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, podał TIM.
"W dniu 24.01.2019 r zarząd TIM [...] wystąpił do spółki Rotopino.pl SA z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Rotopino.pl SA i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Rotopino.pl SA uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl SA i wycofania akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect" - czytamy w komunikacie.
TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.
(ISBnews)