KNF zgodziła sie na przejęcie Gothaer TU przez VIG i WSWWarszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa bezpośrednio przez Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) oraz pośrednio przez Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein-Vermögensverwaltung Vienna Insurance Group (WSW), podała Komisja.

(ISBnews)