W porównaniu z 2016 rokiem udział czystej energii wzrósł w 19 z 28 państw członkowskich. Najwięcej czystego prądu płynie w gniazdkach w Szwecji, gdzie ponad połowa (54,5 proc.) energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na drugim miejscu znalazła się Finlandia z udziałem OZE na poziomie 41 proc. Kolejne to Łotwa (39 proc.), Dania (35,8 proc.) i Austria (32,6 proc.). Natomiast najmniej z energii odnawialnej korzystają mieszkańcy Luksemburga (6,4 proc.), Holandii (6,6 proc.) i Malty (7,2 proc.).

Dane Eurostatu pokazują, że Polska, która pod koniec ubiegłego roku była gospodarzem Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, nie należy do prymusów. W 2017 r. udział odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii brutto zmniejszał się w naszym kraju drugi rok z rzędu i wyniósł 10,9 proc. W 2016 roku udział OZE kształtował się na poziomie 11,3 proc., a w 2015 roku - 11,7. Tym samym Polska oddala się do celu wyznaczonego w strategii "Europa 2020", czyli uzyskania 15 proc. energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r.

>>> Polecamy: Jak dyrektywa gazowa wpłynie na Nord Stream 2? Ekspert: Możliwych jest kilka scenariuszy

To, że w Polsce udział OZE maleje nie oznacza wcale likwidacji instalacji produkujących czystą energię. Mniejszy udział wynika z faktu, że polska gospodarka szybko się rozwija, przemysł produkuje więcej, a to zwiększa zapotrzebowanie na prąd. Instalacji OZE nie przybywa więc deficyt energetyczny muszą zaspokoić elektrownie na paliwa kopalne. W przypadku Polski - węglowe.

Reklama

>>> Czytaj więcej: Zużycie energii w Polsce wciąż rośnie. To znaczy, że jesteśmy dziesięć lat za Zachodem

A jak radzą sobie inne kraje? Swoje cele na rok 2020 osiągnęło już jedenaście państw członkowskich. Prawdziwym liderem pod względem czystej energii jest Szwecja, która nie tylko ma najwyższy udział OZE, ale też znacznie przekroczyła mocno wyśrubowany, najwyższy w całej UE cel na rok 2020. Poza Szwedami swoje cele osiągnęły jeszcze: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia i Finlandia. Natomiast bardzo blisko sukcesu są Łotwa i Austria, które od swoich celów na 2020 rok dzieli zaledwie ok. 1 punkt procentowy.

Natomiast najdalej od celu na 2020 r. są: Holandia (7,4 punktu procentowego od krajowego celu 2020), Francja (6,7 pp), Irlandia (5,3 pp), Wielka Brytania (4,8 pp), Luksemburg (4,6 pp) i Polska (4,1 pp).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto jest jednym z głównych wskaźników strategii "Europa 2020". Celem UE jest uzyskanie 20 proc. energii w końcowym zużyciu energii brutto ze źródeł odnawialnych do 2020 r. i co najmniej 32 proc. do 2030 r. Każde państwo członkowskie UE ma własny cel strategii "Europa 2020". Cele krajowe uwzględniają różne punkty wyjścia państw członkowskich, potencjał energii odnawialnej i wyniki gospodarcze.

>>> Czytaj też: Własna energia z odnawialnych źródeł. Dla kogo Energia plus?