USA są przeciwne Nord Stream 2; rurociąg ten umocniłby przewagę rosyjską i uzależniłby inne państwa europejskie od dostaw rosyjskich - mówił we wtorek w Warszawie sekretarz stanu USA Mike Pompeo po spotkaniu z szefa MSZ Jackiem Czaputowiczem.

Podczas wspólnej konferencji prasowej sekretarz stanu USA podkreślał, że polsko-amerykańskie stosunki w dziedzinie energetyki są bardzo dobre i bardzo ważne.

"Polska stara się doprowadzić do importu amerykańskiego gazu i ropy naftowej" - mówił Pompeo. Dodał przy tym, że Polska stara się uniezależnić od dostaw rosyjskiego gazu.

Pompeo oświadczył ponadto, że USA są przeciwne Nord Stream 2. "Umocniłby on przewagę rosyjską i uzależniłby inne państwa europejskie od dostaw rosyjskich" - powiedział sekretarz stanu USA.

Wizy do USA

Reklama

Cały czas współpracujemy nad tym, żeby osiągnąć cel zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla obywateli Polski - powiedział we wtorek sekretarz stanu USA Mike Pompeo po spotkaniu z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem.

Podczas wspólnej konferencji prasowej sekretarz stanu USA mówił, że stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi rozwijają się. "Polska jest naszym doskonałym sojusznikiem" - podkreślił Pompeo.

"Cały czas współpracujemy nad tym, aby osiągnąć cel zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych" - dodał.

Polskie zobowiązania w ramach NATO

Prezydent Donald Trump jest wdzięczny, że Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań w NATO i wspiera Sojusz w miarę swoich możliwości - powiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo po wtorkowych rozmowach z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem w Warszawie.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem polskiej dyplomacji, amerykański sekretarz stanu określił Polskę mianem jednego z najlepszych przyjaciół USA w Europie, wyróżniając w szczególności "wspaniałe" stosunki z Warszawą w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa.

Pompeo nawiązał również do planowanego na środę spotkania z polskimi i amerykańskimi żołnierzami w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Jak podkreślił, wspólna służba polskich i amerykańskich żołnierzy w ramach sił NATO świadczy "o tym, że nasz Sojusz jest w stanie przeciwstawić się każdemu agresorowi i każdemu zagrożeniu".

Zastrzegł jednocześnie, że NATO nie mogłoby być w pełni silne, gdyby nie wsparcie wszystkich sojuszników. "Prezydent Trump jest wdzięczny za to, że Polska wywiązuje się ze zobowiązań i wspiera Sojusz w miarę swoich możliwości" - oświadczył sekretarz stanu USA.

Pompeo o chińskiej technologii: Jej instalowanie niesie ryzyko

Instalowanie chińskiej technologii zwiększa ryzyko; Stany Zjednoczone nigdy nie umieszczą swojego sprzętu w kraju, w którym istnieje zagrożenie "hakowania" informacji przez Chińczyków - powiedział we wtorek w Warszawie sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

"Jeśli chodzi o chińskie technologie, to są pewne ryzyka. To ryzyko jeśli chodzi o prywatną przedsiębiorczość. Instalowanie technologii chińskiej zwiększa ryzyko" - ocenił Pompeo, podkreślając, że o tego rodzaju zagrożeniu ze strony Chin amerykańskie władze chcą informować świat. "Natomiast każdy kraj, podobnie jak Polska - kraj suwerenny - podejmie własne decyzje i zdecyduje, czy będą chcieli korzystać z tych technologii czy też nie" - dodał.

Sekretarz stanu USA podkreślił jednocześnie, że Stany Zjednoczone "nigdy nie umieszczą swojego sprzętu w kraju, w którym jest zagrożenie, że Chińczycy będą mogli +hakować+ informacje". "Ale każdy kraj będzie musiał dokonać w tej sprawie własnego wyboru" - powtórzył Pompeo.

Do pytania o chińskie technologie odniósł się także szef MSZ Jacek Czaputowicz, który zaznaczył, że w tej sprawie trwa dyskusja - jak mówił - "także w Unii Europejskiej". "Na temat implikacji i zaangażowania w różne sektory technologiczne firmy chińskich. Jesteśmy tego świadomi, współpracujemy w ramach Unii Europejskiej, a także ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o wymianę informacji w tym zakresie" - mówił.

"Oczywiście Unia Europejska jest otwarta na inwestycje, także spoza obszaru UE (...), ale z drugiej strony kwestie bezpieczeństwa, o których tutaj mówimy na pewno będą wpływać na decyzje w tym zakresie" - dodał.

Czaputowicz: Nasze cele w polityce zagranicznej są zbieżne

Nasze cele w polityce zagranicznej są zbieżne, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz we wtorek po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo. Dziękował też za służbę amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Czaputowicz dziękował sekretarzowi stanu USA Mike'owi Pompeo za wizytę w Warszawie i "konstruktywne rozmowy". "Ta rozmowa potwierdziła doskonały stan stosunków między naszymi państwami. Przedyskutowaliśmy najważniejsze kwestie w stosunkach dwustronnych oraz w polityce międzynarodowej" - podkreślił szef MSZ.
Szef polskiej dyplomacji dodał, że rozmowy z Pompeo będzie kontynuował w środę, kiedy złożą wspólną wizytę w bazie NATO, w której stacjonują żołnierze amerykańscy.

"Dzisiejsze rozmowy pokazały, że nasze cele w polityce zagranicznej są zbieżne, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Chciałem jeszcze przed jutrzejszą wizytą złożyć na ręce sekretarza Pompeo podziękowania za dotychczasową służbę żołnierzy amerykańskich w Polsce. Dzięki tej służbie czujemy się w naszym kraju bezpieczni" - dodał Czaputowicz.

Nord Stream 2

Podzielamy stanowisko, że Nord Stream 2 nie służy bezpieczeństwu energetycznemu Europy; uważamy, że to przedsięwzięcie nietrafione, a wręcz szkodliwe dla bezpieczeństwa energetycznego Europy - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz po spotkaniu w Warszawie z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo.

"Podzielamy stanowisko, że projekt Nord Stream 2 nie służy bezpieczeństwu energetycznemu Europy, uważamy go za przedsięwzięcie nietrafione, a wręcz szkodliwe dla bezpieczeństwa energetycznego na kontynencie" - podkreślił Czaputowicz.

Szefowie dyplomacji Polski i USA będą przewodniczyć rozpoczynającej się w środę, organizowanej wspólnie przez oba kraje, konferencji poświęconej budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Pobyt Pompeo w Polsce będzie miał równocześnie charakter wizyty dwustronnej.

Obecność wojsk USA w Polsce

Omówiliśmy plany dalszego rozszerzenia obecności sił amerykańskich w Polsce, mam nadzieję na kontynuowanie dialogu politycznego w tej sprawie - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo.

Czaputowicz podziękował Pompeo za dotychczasową służbę żołnierzy amerykańskich w Polsce. "Dzięki tej służbie czujemy się w naszym kraju bezpiecznie" - podkreślił szef polskiego MSZ.

Dodał, że podczas rozmowy z Pompeo omówili "plany dalszego rozszerzenia obecności sił amerykańskich w Polsce". "Mam nadzieję na kontynuowanie dialogu politycznego w tej sprawie w najbliższych miesiącach z naszymi amerykańskimi partnerami" - zaznaczył Czaputowicz.

"Z zadowoleniem przyjąłem zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do pełnej implementacji instalacji obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Poruszyliśmy też kwestię bezpieczeństwa energetycznego, rozważaliśmy możliwości dalszej dywersyfikacji dostaw energii, zwłaszcza jeśli chodzi o terminal LNG i dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych, a także rozbudowę infrastruktury i rozwój technologii" - powiedział Czaputowicz.

Agresywne działania Rosji

Podzielamy negatywne stanowisko wobec agresywnych działań Rosji zwłaszcza w stosunku do Ukrainy - powiedział we wtorek szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Mikem Pompeo. Oświadczył też, że decyzję USA o wycofaniu się z traktatu INF uważamy za słuszną.

Czaputowicz poinformował, że wstępnie omówił z Pompeo implikacje łamania przez Rosje traktatu INF i decyzję USA o wycofaniu się z tego traktatu. "Uważamy tę decyzje za słuszną. Traktat, który jest przestrzegany tylko przez jedna stronę, jest właściwie nieobowiązującym traktatem" - powiedział Czaputowicz.

Szef MSZ poinformował, że podczas spotkania z sekretarzem stanu USA omówili kwestię "roli Sojuszu Północnoatlantyckiego dla bezpieczeństwa w Europie". "Razem musimy stawić czoło zagrożeniom związanym z bronią nuklearną, terroryzmem, cyberatakami" - powiedział.

"Podzielamy negatywne stanowisko wobec agresywnych działań Rosji zwłaszcza w stosunku do Ukrainy" - powiedział szef MSZ. W tym kontekście wymienił działania Rosji związane z incydentami na Morzu Azowskim i "nieakceptowalnym przez prawo międzynarodowe przetrzymywaniu ukraińskich marynarzy". "To nie ma uzasadnienia" - podkreślił Czaputowicz.

>>> Czytaj też: USA ogłoszą nowe inicjatywy podczas wizyty Pompeo w Polsce. Jest komunikat Departamentu Stanu