Bank ING BSK miał 452,2 mln zł zysku netto, 141,6 mld zł aktywów w IV kw. 2018Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 452,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 366,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, przedstawiając wstępne nieaudytowane dane.

"W ciągu czterech kwartałów 2018 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 525,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Grupa ING Banku Śląskiego zanotowała wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości kredytów brutto o 18%, a depozytów o 13%" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 995,1 mln zł wobec 895,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 330,7 mln zł wobec 302,2 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na koniec 2018 r. wobec 126,01 mld zł na koniec 2017 r.

W całym 2018 r. bank miał 1 525,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 403,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik na działalności podstawowej w 2018 r. wzrósł o 10% do 5 232,7 mln zł, w tym:

o wynik z tytułu odsetek wzrósł o 11% do 3 759,3 mln zł,

o wynik prowizyjny poprawił się o 9% do 1 304,9 mln zł, podał bank w raporcie.

Koszty ogółem wzrosły w ub.r. o 9% do 2 326,8 mln zł. Wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 10% do 2 905,9 mln zł.

Odpisy z tytułu oczekiwanych strat wzrosły o 19% do 500,9 mln zł.

Zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 12,5% w porównaniu z 12,6% w ub.r., zaś wskaźnik koszty/przychody wyniósł 44,5% w porównaniu z 44,8% w ub. r., podano także.

Marża odsetkowa netto osiągnęła poziom 2,93% w porównaniu z 2,88% w 2017 r.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,60% w porównaniu z 16,71% w 2017 r.

"Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte po czterech kwartałach 2018

roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

* wzrost wartości kredytów brutto o 18% do 104,4 mld zł, w tym:

o kredyty dla klientów detalicznych brutto - wzrost o 21% do 45,4 mld zł,

o kredyty dla klientów korporacyjnych brutto - wzrost o 16% do 59,1 mld zł,

* wzrost depozytów o 13% do 115,9 mld zł" - czytamy dalej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)