Dodała, że decyzja o dodatkowej analizie została podjęta podczas sprawdzania Koncepcji Programowej przez zespół ekspertów z Akademii Górniczo–Hutniczej z Krakowa. „Okazało się, że w rejonie planowanego na tym odcinku tunelu jest słaby górotwór. Dlatego GDDKiA, po zasięgnięciu opinii ekspertów z AGH, podjęła decyzję o konieczności dodatkowej analizy kosztowej i technicznej” – powiedziała Rarus.

Analiza ma m.in. wskazać alternatywny wariant przebiegu tunelu oraz określić koszty takiej inwestycji.

Jak podkreśliła rzeczniczka, wykonawca koncepcji przeanalizuje alternatywny wariant posadowienia tunelu w skałach o lepszych parametrach. „Sprawdzi czy takie działanie może obniżyć koszt realizacji tunelu” – zaznaczyła Rarus.

Reklama

W związku z tym, że wyniki analizy muszą zostać uwzględnione w Koncepcji Programowej, termin jej opracowania ulegnie przesunięciu na II kwartał tego roku.

Umowa na opracowanie „Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrologicznym, budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Rzeszów Południe (bez węzła) – Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km, wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” została podpisana w styczniu 2017 r. Wykonawcą dokumentu jest konsorcjum firm Promost Consulting i IRP Biuro Projektów, wartość umowy to ponad 6 mln zł.

Koncepcja, którą przygotuje konsorcjum, doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Jak wyjaśniła rzeczniczka, koncepcja pomoże wybrać GDDKiA docelowe rozwiązania projektowe i technologię realizacji. "Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy tej inwestycji" - powiedziała Rarus.

Budowa odcinka S19 od Rzeszowa do Babicy będzie realizowana w systemie projektuj-buduj. W ramach tego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 1,3 km, pięciu estakad, wiaduktu oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Koncepcja Programowa jest również przygotowywana dla odcinka trasy od Babicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Fragment ten został podzielony na cztery zadania.

W sumie odcinek S19 od Rzeszowa do Barwinka będzie miał ponad 85 km długości. Szacunkowy koszt powstania tej trasy to ok. 9 mld zł. W ramach tego odcinka konieczna będzie budowa m.in. 4 tuneli i prawie 50 estakad.

Obecnie na Podkarpaciu kierowcy mogą korzystać już z ponad 30 km drogi ekspresowej S19. Ponad 46 km jest realizowanych w trybie projektuj-buduj, a niemal 7,9 km jest obecnie w przetargu.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Ma być też częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która przebiegać będzie z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

>>> Czytaj też: Budowa dróg na Południe miała być priorytetem, ale część inwestycji napotka na trudności