GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła 3,8% w IV kw. 2018 r.Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,8% w IV kw. 2018 r. wobec 3,8% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W odniesieniu do IV kw. 2017 r. wskaźnik zmniejszył się o 0,7 pkt proc.

"W IV kwartale 2018 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17 058 tys. osób, z tego 16 409 tys. to pracujący i 649 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13 353 tys." - podano również.

Współczynnik zatrudnienia (dla osób w wieku 15-74 lat) wyniósł w IV kwartale ub.r. 54% i spadł o 0,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz wzrósł o 0,3 pkt proc. r/r.

Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku produkcyjnym (18-64 dla mężczyzn i 18-59 dla kobiet) wyniósł w IV kw. ub.r. 73,6% (wobec 74,3% kwartał wcześniej i 72,4% rok wcześniej).

Wskaźnik aktywności zawodowej (dla osób w wieku 15-74 lat) wyniósł w IV kwartale ub.r. 56,1% i spadł o 0,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, zaś w odniesieniu do IV kw. 2017 r. spadł o 0,1 pkt proc., podał też Urząd.

(ISBnews)