Polski inkubator biznesowy Europejskiej Agencji Kosmicznej już w tym roku będzie przyjmował zgłoszenia od innowatorów i firm. Start-up w procesie inkubacji otrzymuje dostęp do 50 tys. euro bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Kosmiczne konsorcjum utworzyły cztery instytucje: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Blue Dot Solutions spółka z o.o. – lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk-Kraków, Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa-Łódź-Wrocław, Województwo Podkarpackie – lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów.

-Tworzymy pierwszy inkubator i będziemy mieć możliwości pokazywania światu naszych technologii kosmicznych - mówi Krzysztof Gabrysiak z Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej. - Zyskaliśmy potężnego partnera, aby komercjalizować nasze pomysły - dodaje.

Start programu kosmicznego przewidziano na III-IV kwartał, można się spodziewać, że zgłoszenia od start-upów będą przyjmowane w ostatnim kwartale 2019 r.