Opracowany marker pozwala na wykrywanie wczesnej postaci nowotworu nabłonka układu moczowego, przede wszystkim pęcherza moczowego. Niewątpliwą jego zaletą jest możliwość uzyskania wyniku analizy w czasie krótszym niż jedna godzina.

Warto zauważyć, że opisany wynalazek jest świetnym przykładem tego, jak jedno rozwiązanie można chronić patentowo jako kilka wynalazków różnych kategorii połączonych wspólną ideą. We wspomnianym zgłoszeniu zastrzeżono związek o wzorze ABZ1-Met2-Lys3-Val4-Trp5-ANB-NH26, gdzie ABZ oznacza kwas 2-aminobenzoesowy, a ANB oznacza amid kwasu 5-amino-2-benzoesowego; ochronie podlega także sposób otrzymywania związku. Kolejne zastrzeżenia dotyczą sposobu określania obecności choroby nowotworowej poprzez dodanie nowego związku do próbki moczu pacjenta, zestawu do wykrywania nowotworów nabłonkowych, który zawiera opracowany marker i zastosowania hydrolizy in vitro nowego związku w pozycji 5 poprzez enzymy proteolityczne do wykrywania nowotworów nabłonkowych. Zatem w tym zgłoszeniu żądany zakres ochrony został zdefiniowany zastrzeżeniami patentowymi obejmującymi aż pięć kategorii, co stanowi bardzo dobrą praktykę rzeczników patentowych, mającą na celu zapewnienie temu rozwiązaniu jak najszerszej ochrony.

>>> Czytaj też: Co jest ważniejsze w onkologii - budżet czy potrzeby pacjentów? [WYWIAD] 

Ponadto omawiany wynalazek jest zgodny z art. 29 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przepis ten wyłącza spod patentowania m.in. sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach. Nie eliminuje jednak możliwości patentowania sposobów diagnostycznych poza organizmem pacjenta z zastosowaniem dodatkowych substancji, co ma miejsce w omawianym przypadku. Analizie jest poddawana próbka moczu pacjenta po dodaniu do niej opracowanego markera, który hydrolizuje w obecności enzymów proteolitycznych, co z kolei pozwala stwierdzić nowotwór nabłonkowy układu moczowego.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w sprawozdaniu o stanie techniki sporządzonym dla przedmiotowego zgłoszenia wskazuje jedynie dokumenty patentowe stanowiące stan techniki dla zgłoszenia, które nie podważają zdolności patentowej wynalazku. Stanowi to dobrą prognozę dla etapu badania merytorycznego zgłoszenia, który miejmy nadzieję zakończy się decyzją o udzieleniu patentu.

Niepokojące działania organów podatkowych: ingerują w decyzje zarządów firm