Qubic Games miał 1,77 mln zł zysku netto, 0,96 mln zł EBITDA w 2018 r.


Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Qubic Games odnotował 1,77 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,25 mln zł wobec 1,08 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,5 mln zł w 2018 r. wobec 1,01 mln zł rok wcześniej.
"W roku 2018 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 3 497,7 tys. zł i wzrosły w porównaniu do roku 2017 o 245%. W omawianym okresie spółka poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 33,2 tys. zł w porównaniu do 931,1 tys. zł straty w roku 2017. Jednocześnie w 2018 roku spółka wypracowała pozytywną EBITDA w wysokości 962,4 tys. zł, w porównaniu do ujemnej EBITDA w wysokości (543,6 tys. zł) w roku ubiegłym" - napisał prezes Jakub Pieczykolan w liście do akcjonariuszy.
W roku 2019 spółka planuje wydać ponad 20 gier na platformę Nintendo Switch w Europie i Ameryce Północnej i ponad 10 tytułów w Japonii (samodzielnie lub z lokalnymi wydawcami), dodał prezes.
"Duża liczba premier, doświadczenie w sprzedaży gier, w szczególności na konsolę Nintendo Switch, pozyskiwanie większej ilości oraz coraz większych tytułów pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość spółki. Celem zarządu jest utrzymanie obecnego trendu wzrostowego, zarówno co do ilości sprzedawanych gier, jak i przychodów uzyskiwanych z ich sprzedaży. Celem spółki na koniec 2019 roku jest dotarcie do ponad 3 milionów unikalnych użytkowników konsoli Nintendo Switch, z których każdy będzie posiadać minimum jedną grę wydaną przez QubicGames" - zapowiedział Pieczykolan.
W ocenie zarządu, faktem wartym podkreślenia jest znaczny wzrost zarówno liczby sprzedanych gier jak i przychodów ze sprzedaży uzyskanych od drugiej połowy grudnia 2018 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. Od 17 grudnia 2018 roku spółka praktycznie podwoiła liczbę sprzedanych gier na konsoli Nintendo Switch (ponad 400 tys. płatnych gier w okresie 3 miesięcy, co daje średnią prawie 4500 sprzedanych kopii dziennie), a przychody ze sprzedaży gier i praw do gier za ten okres przekroczyły 2 mln zł. Jest to przede wszystkim efekt dużej liczby tytułów wydanych w okresie świątecznym, z których większość przychodów została wygenerowana już w roku 2019, jak i serii udanych promocji, zapowiedział prezes.

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)