Orco Property Group miało 122,02 mln euro zysku netto, 8,08 mln euro EBIT w 2018 r.Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Orco Property Group odnotowało 122,02 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 137,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,08 mln euro wobec 108,58 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,72 mln euro w 2018 r. wobec 7 mln euro rok wcześniej.


"Całkowite przychody finansowe netto wzrosły z 32 mln euro w 2017 r. do 61,5 mln euro w 2018 r. Przychody odsetkowe wzrosły z 56,6 mln euro w 2017 r. do 111,9 mln euro w 2018 r. Wzrost przychodów odsetkowych odzwierciedla wzrost kredytów udzielonych przez spółkę do podmiotów w ramach grupy CPI PG i innych podmiotów powiązanych" - czytamy w raporcie.

Pozostały wynik finansowy netto poprawił się z 3,8 mln euro w 2017 r. do 10,4 mln euro w 2018 r. Główną przyczyną tej poprawy jest dodatni wynik z wcześniejszej spłaty obligacji (5,6 mln euro), które spółka nabyła w sierpniu 2018 r. Zysk netto z różnic kursowych (4,8 mln euro) był spowodowany wzrostem EUR w stosunku do CZK, dodano w informacji.

Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)