Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - PKP Cargo zawarło porozumienia ze stronami zakładowego układu zbiorowego pracy ws. jednorazowej nagrody, podała spółka. Koszt nagrody w PKP Cargo S.A. wyniesie ok. 13,9 mln zł.
"Na mocy porozumienia strony postanowiły, że mając na uwadze wyniki PKP Cargo w 2018 r. oraz zaangażowanie pracowników w realizację zadań, umożliwiające osiągnięcie tych wyników, w spółce uruchomiona zostanie jednorazowa nagroda" - czytamy w komunikacie.
W przypadku zastosowania rekomendacji dot. uruchomienia jednorazowej nagrody również w spółkach grupy (uzasadnionego ich sytuacją ekonomiczną), szacowany koszt dla grupy w 2019 roku wyniesie ok. 17,5 mln zł, podano także.Jednocześnie zarząd informuje, iż nie ulega zmianie prognoza poziomu EBITDA grupy na rok 2019.
PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)