Firmy pracujące nad sztuczną inteligencją (AI) powinny prowadzić projekty w transparentny i bezpieczny sposób; powinny one także podlegać zasadom ochrony danych osobowych – informuje Komisja Europejska w opublikowanym w poniedziałek dokumencie.

KE obawia się, że technologie sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane w niewłaściwy sposób przez autorytarne reżimy na świecie, dlatego opublikowała wytyczne dla krajów UE i firm, które mają pomóc w opracowaniu ram prawnych dla sztucznej inteligencji.

Zdaniem unijnych urzędników firmy pracujące nad sztuczną inteligencją muszą posiadać narzędzia i systemy, które uniemożliwią wykorzystanie wyników badań czy technologii w niewłaściwy sposób. Projekty powinny być prowadzone w transparenty sposób, być nadzorowane, a algorytmy powinny być bezpieczne oraz podlegać regulacjom dotyczącym ochrony danych osobowych.

Wiceszef KE ds. rynku cyfrowego Andrus Ansip zwrócił na konferencji prasowej uwagę na etyczny wymiar rozwoju sztucznej inteligencji. Wskazał, że społeczeństwo musi mieć zaufanie do tej technologii, bo tylko wtedy można ją w pełni rozwinąć. "Etyczne podejście do sztucznej inteligencji jest propozycją korzystną dla wszystkich i może stać się przewagą konkurencyjną Europy. Chodzi o bycie liderem skoncentrowanej na człowieku sztucznej inteligencji, której ludzie mogą zaufać" – wyjaśnił Ansip.

Sztuczna inteligencja może pomóc w wykrywaniu zagrożeń związanych z oszustwami i cyberbezpieczeństwem, poprawić zarządzanie opieką zdrowotną i finansami oraz przeciwdziałać zmianom klimatu. Może przynieść korzyści wielu sektorom, takim jak energetyka, bezpieczeństwo na drogach czy rolnictwo. Niesie jednak również nowe wyzwania związane z przyszłością pracy i rodzi pytania natury prawnej.

Reklama

W zeszłym roku KE zwróciła się o pomoc w opracowaniu wytycznych do ekspertów ze środowisk akademickich, organizacji branżowych i firm, w tym takich firm, jak Google, SAP, Santander i Bayer.

Komisja rozpoczyna obecnie fazę pilotażową, która ma dać odpowiedź na to, jak praktycznie wdrożyć wytyczne dotyczące rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji. W tym celu zachęca przemysł, instytuty badawcze i władze publiczne do przenalizowania listy opracowanej przez grupę ekspertów wysokiego szczebla i dostarczenie do Komisji swoich uwag.

Ostatnim etapem zdaniem KE miałoby być rozpoczęcie prac nad międzynarodowym porozumieniem w sprawie wykorzystania AI na świecie. Prace mają się toczyć m.in. na forum G7 oraz G20.