PCC Rokita rekomenduje 164,98 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r.


Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zarząd PCC Rokita rekomenduje przeznaczenie 164,98 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, podała spółka.
"Zarząd rekomenduje podział zysku w ten sposób, aby na kapitał zapasowy spółki została przekazana większa część zysku, niż ta przekazana z zysku za rok 2017. Zważywszy na fakt, że w roku 2018 spółka wypracowała wyższy zysk niż w roku 2017, zarząd rekomenduje tym samym, żeby na kapitał zapasowy spółki została przekazana zarówno procentowo, jak i wartościowo większa część zysku niż w roku ubiegłym, tj. kwota w wysokości 80 831 272,84 zł" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie zarząd zarekomendował, aby walne zgromadzenie spółki przeznaczyło pozostałą kwotę z podziału zysku na wypłatę dywidendy w wysokości 164 980 923 zł, tj. w takiej samej kwocie, jak dywidenda wypłacona za rok 2017.
"Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów:
- dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 24.04.2019 r.,
- dnia wypłaty dywidendy: 8.05.2019 r." - czytamy dalej.
W kwietniu ub.r. zwyczajne walne zgromadzenie PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2017 r., w której postanowiło przeznaczyć 164,98 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 8,31 zł na jedną akcję.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.
(ISBnews)