Esotiq & Henderson miał 1,88 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.


Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Esotiq & Henderson odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 2,65 mln zł wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,29 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 36,91 mln zł rok wcześniej.

W całym 2018 r. spółka miała 7,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155 mln zł w porównaniu z 156,49 mln zł rok wcześniej.
"W grupie kapitałowej przychody ze sprzedaży w roku 2018 wyniosły 155 001 tys. zł, wobec 156 489 tys. zł w roku 2017. Należy mieć jednak na uwadze, że w skutek podziału jednostki dominującej jaki został przeprowadzony w 2017 roku dane te nie zachowują waloru porównywalności - przychody za 2017 rok obejmują sprzedaż zrealizowaną do 21 lipca 2017 roku w spółkach Femestage Eva Minge Sp. z o.o. i Eva Minge Design Sp. z o.o. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 6,6% i wyniósł 98 772 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej grupy kapitałowej zwiększył się o 137% z 3 761 tys. zł w roku 2017 do 8 913 zł w roku 2018. Skonsolidowany zysk brutto za okres sprawozdawczy wyniósł 7 908 tys. zł, a rok wcześniej 8 383 tys. zł. Niższy w relacji do poprzedniego roku zysk brutto jest wynikiem incydentalnego wzrostu przychodów finansowych w roku 2017, związanego z podziałem jednostki dominującej. Skonsolidowany zysk netto za okres sprawozdawczy wyniósł 5 830 tys. zł [ogółem], a rok wcześniej 6 575 tys. zł, co oznacza spadek o 11,3%" - napisał prezes Adam Skrzypek w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 6,14 mln zł wobec 8,12 mln zł zysku rok wcześniej.
Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.
(ISBnews)