Redan dokonał odpisu aktual. wartość udziałów w TXM w wys. 12,5 mln zł


Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Redan przeprowadził test na utratę wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej TXM i zdecydował o odpisie aktualizującym wartość udziałów w TXM w wysokości 12,5 mln zł, a także odpis aktualizujący wartość należności handlowych od zagranicznych spółek z Rosji i Ukrainy na łączną kwotę 1,3 mln USD i rozwiązał aktywo na straty podatkowe na kwotę 3,7 mln zł, podała spółka.
"Dotychczas w księgach Redan SA akcje TXM były wycenione na kwotę 12,5 mln zł. W związku ze spadkiem notowań na GPW akcji TXM oraz ich minimalną płynnością zarząd Redan podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2018 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości tych aktywów finansowych na kwotę 12,5mln zł., tj. całą wartość inwestycji" - czytamy w komunikacie.
Według spółki, odpis ten zostanie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Redan za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. obciążając koszty finansowe, a tym samym obniżając o tą kwotę wynik przed opodatkowaniem.
"Odpis ten - w związku z tym, że dotyczy akcji w spółce zależnej - zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań grupy Redan, a zatem nie będzie miał wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Redan" - czytamy dalej.
Spółka postanowiła także dokonać odpis aktualizujący wartość należności handlowych od zagranicznych spółek powiązanych OOO Top Secret z siedzibą w Moskwie oraz Delta UKR LLC z siedzibą w Kijowie
"Wartość należności handlowych w księgach przed odpisem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła od OOO Top Secret (Rosja) 1,1 mln USD, a od Delta UKR LLC 1,6 mln USD. W związku z brakiem stabilizacji politycznej Ukrainy oraz ze zmniejszeniem skali działalności spółek zarówno rosyjskiej i ukraińskiej nastąpiło ryzyko dotyczące płatności do Redan. Opóźnienia nie mają wpływu na bieżącą sytuację finansową Redan, ponieważ Spółka kalkulowała zmniejszenie działalności tych rynków w bieżących planach. Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności od zagranicznych spółek powiązanych na łączną kwotę 1,3 mln USD" - czytamy także.
Jednocześnie spółka podała, że odpis ten zostanie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Redan za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. obciążając pozostałe koszty operacyjne, a tym samym obniżając o tą kwotę wynik przed opodatkowaniem. Odpis ten - w związku z tym, że dotyczy należności do spółki zależnej - zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań grupy Redan, a zatem nie będzie miał wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Redan.
"Aktywo na podatek odroczony z tytułu strat podatkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 5,3 mln zł. W konsekwencji wyników kontroli celno-skarbowej, o której spółka informowała w raporcie bieżącym, Redan rozwiązał aktywo na straty podatkowe na kwotę 3,7 mln zł. Dodatkowo zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu pozostałej części aktywa na podatek odroczony z tytułu strat podatkowych w kwocie 1,6 mln zł" - czytamy dalej.
Odpis ten zostanie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Redan za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. obciążając kwotę podatku dochodowego, a tym samym obniżając o tą kwotę wynik netto. Kwota rozwiązanego aktywa podwyższy kwotę podatku dochodowego wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Redan za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. a tym samym pomniejszy o tą kwotę wynik netto.
"Wymienione powyżej odpisy oraz rozwiązanie aktywa na podatek odroczony mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową spółek z grupy kapitałowej Redan" - podano także.
Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.
(ISBnews)