Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vercom, spółki zależnej R22, zdecydowali o przeznaczeniu łączną kwotę 8 mln zł, podał R22, który otrzyma z tego tytułu kwotę 5,99 mln zł.
"Termin wypłaty dywidendy zwyczajne walne zgromadzenie Vercom ustaliło do dnia 30.05.2019 roku. Spółka posiada obecnie 252 685 akcji Vercom, stanowiących 71,06% udziału w kapitale zakładowym […] ogółu liczby głosów" - czytamy w komunikacie.
W związku z uchwałami podjętymi przez zwyczajne walne zgromadzenie Vercom spółka otrzyma w drodze dywidendy kwotę 5 993 600,00 zł, dodano.
Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.
(ISBnews)