Plan nawożenia polega na rozdziale nawozów naturalnych, organicznych i mineralnych pod poszczególne gatunki upraw w gospodarstwie z uwzględnieniem ich dawek i terminów stosowania, dostosowany do lokalnych warunków glebowo-siedliskowych, stanu zakwaszenia i zasobności gleby na poszczególnych polach. Najważniejszym celem planu nawozowego jest oszacowanie i maksymalne wykorzystanie rezerw składników nawozowych, jakie tkwią we własnym gospodarstwie takich jak gnojówka, gnojowica czy obornik.

Chodzi o konieczność ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. W Polsce przyjęto specjalny program działań mających na celu zmniejszenie tego rodzaju zanieczyszczeń. Jednym z jego elementów jest sporządzanie przez rolników planów nawożenia azotem. Pomogą w tym dane z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych udostępniane rolnikom przez ARiMR.

ARiMR poinformowała, że rolnik może uzyskać informacje dotyczących bydła, owiec, kóz i świń, które przebywały we wskazanej przez rolnika siedzibie stada i wykorzystać je do sporządzenia planu nawożenia azotem, albo obliczeń maksymalnych dawek azotu z wykorzystaniem aplikacji do sporządzania obrotów stada dostępnej na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Reklama

Plan nawożenia azotem dotyczy wszystkich rolników; mniejsi mogą go zrobić tzw. bilans azotu, zaś obowiązek wykonania planu mają: gospodarstwa posiadające powyżej 100 ha użytków rolnych lub powyżej 50 ha upraw intensywnych (np. pszenicy, kukurydzy, rzepaku czy buraków) lub powyżej 60 (dużych jednostek) zwierząt. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska