O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Rolnik musi posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc ich nie kwalifikacji do prowadzenia gospodarstwa powinna je zdobyć w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Reklama

Jednym z warunków przyznania premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej (SO) nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Maksymalna powierzchnia jednak nie może być większa niż 300 ha. Przy czym, przynajmniej 70 proc. gospodarstwa jest własnością beneficjenta.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach: I rata w wysokości 120 tys. zł przekazana zostanie na wniosek złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji; II rata, w wysokości 30 tys. zł trafi do rolnika, po zrealizowaniu biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 150 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Wnioski będą przyjmowane do 29 czerwca 2019 r.

>>> Czytaj też: Skąd tak duża inflacja? Głównie przez wzrost cen warzyw i wieprzowiny