"W związku z wysokim stopniem sfinansowania potrzeb pożyczkowych i komfortową sytuacją płynnościową budżetu obydwa przetargi organizowane w maju będą przetargami zamiany" - poinformował Nowak.

Dodał, że w marcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 5,9 mld zł. Wzrost zadłużenia był wypadkową wzrostu zaangażowania ze strony banków krajowych (o 3,2 mld zł) i nierezydentów (o 3,5 mld zł) oraz spadku zaangażowania krajowych inwestorów pozabankowych (o 0,8 mld zł). (PAP)

>>> Czytaj też: Zero zysku w 2018 roku. NBP podał wyniki finansowe