Akcjonariusze Aplisens zdecydują 4 czerwca o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Aplisens zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 4 czerwca br., o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 r., w wysokości 3 903 737 zł (29,34% zysku netto), tj. 31 gr na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.
Pozostała część zysku za 2018 rok w kwocie 9 400 494,18 zł (70,66% zysku netto) ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy, wynika także z projektu uchwały.
Dzień dywidendy ma być ustalony na 5 lipca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy ZWZ spółki ma ustalić na 19 lipca 2019 roku, czytamy także w projekcie.
Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
(ISBnews)