Zarząd 11bit Studios z G. Miechowskim jako prezesem powołany na kolejną kadencję


Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza 11bit Studios powołała dotychczasowy zarząd spółki na nową, trzyletnią kadencję, z dniem następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, podała spółka
Zarząd powołany został w składzie:
1. Grzegorz Miechowski, prezes
2. Przemysław Marszał, członek zarządu, dyrektor artystyczny
3. Michał Drozdowski, członek zarządu, dyrektor kreatywny
11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.
(ISBnews)